Daria Abramowicz

Psycholog, redaktor naczelna por- talu Park Psychologii. Związana z Warszawską Grupą Psycho- logiczną, gdzie pracuje ze spor- towcami, trenerami i rodzicami. Od dziecka uprawiała żeglarstwo - w klasach Optimist, Europa i La- ser Radial. Posiada wieloletnie do- świadczenie trenerskie w pracy z zawodnikami na różnym pozio- mie zaawansowania.

Ilość artykułów: 18