Redakcja:
A. Niepodległości 735/4, 81 - 840 Sopot
tel. (58) 620 15 14
wslizgu@eprestiz.pl
www.facebook.com/wslizgu

Redaktor prowadzący: 
Klaudia Krause - Bacia
krause@eprestiz.pl

Skład gazety: Aneta Doromiejczuk 

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu:
Maria Bek
bek@eprestiz.pl

Dział sprzedaży i marketingu:
Daria Łobasiuk
lobasiuk@wslizgu.pl
508 128 358

Patronaty medialne: 
Katarzyna Okońska
okonska@eprestiz.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam

Wydawca: Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3, 80 - 172 Gdańsk
Prezes: Michał Stankiewicz