Redaktor prowadząca:  
Klaudia Krause - Bacia 
krause@wslizgu.pl 

Skład gazety: Aneta Doromiejczuk  

Dyrektor zarządzający: 
Maria Bek 
bek@emsgroup.pl 

Dział sprzedaży i marketingu
Daria Łobasiuk 
lobasiuk@wslizgu.pl 
508 128 358 

Sekretarz redakcji (patronaty medialne): 
Katarzyna Okońska 
okonska@emsgroup.pl  

Redakcja nie odpowiada za treść reklam 

Wydawca: MS Group Sp. z o.o.  
ul.Trzy lipy 3 80-172 Gdańsk 
Prezes: Michał Stankiewicz