TRZEBIEŻ REAKTYWACJA

Autor:
Klaudia Krause-Bacia

Po latach niepowodzeń z powodu sporu pomiędzy dzierżawcą a PZŻ, ośrodek żeglarski w Trzebieży został oficjalnie reaktywowany. 11 maja w ramach jubileuszu 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego odbyło się uroczyste otwarcie mariny.

Centralny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim przez dziesięciolecia uchodził za najlepszą szkołę żeglarstwa morskiego w Polsce. Kapitańskie patenty zdobyła tu znakomita większość uznanych w kraju i w świecie polskich żeglarzy. Teraz jest szansa, że ośrodek znowu zacznie szkolić polskie talenty żeglarskie, ponieważ po trzech latach zastoju dobiegła końca całkowita przebudowa mariny w porcie jachtowym w Trzebieży.

ŻEGLARSKI FENIKS

Trzebież należy do obiektów, które mogą pochwalić się niezwykle barwną historią. Żeglarskie walory tego miejsca docenili już poprzedni właściciele, lokując tu działającą do 1945 roku niemiecką morską bazę szkoleniową. Natomiast pierwsze polskie obozy żeglarskie PZŻ odbyły się w Trzebieży w latach 1947-1949. Tak z czasem Trzebież zwana „Akademią kapitanów” stała się jednym z najważniejszych miejsc na żeglarskiej mapie Polski.

Dobre lata skończyły się po przemianach gospodarczych 1989 roku, później były jeszcze nieudane próby utrzymania ośrodka - od 1992 roku - jako spółki prawa handlowego, a nawet jako Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, ale ostatecznie cztery lata temu jego działalność została praktycznie zawieszona.

Światełko w tunelu pojawiło się w kwietniu 2016 roku. Podpisany został wówczas list intencyjny pomiędzy Polskim Związkiem Żeglarskim - właścicielem terenu i Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim. List zakładał powołanie przez oba podmioty fundacji, która miała zająć się odbudową portu. Fundacja Port Jachtowy Trzebież powstała jesienią 2016 roku i złożyła wniosek o dofinansowanie niezbędnych inwestycji w porcie z unijnych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 20 lutego 2017 roku Urząd Marszałkowski ogłosił, że projekt znalazł się na liście i otrzyma dofinansowanie w ramach kontynuacji projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Poinformowano, że fundacja otrzyma w ramach dofinansowania na modernizację portu w Trzebieży blisko 2,865 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu wyniesie prawie 6,227 mln zł.

Dzisiaj dzięki Fundacji Port Jachtowy Trzebież oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i osobistym zaangażowaniu Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego, a prywatnie żeglarza, ośrodek w Trzebieży wraca do stanu użyteczności. Po dopięciu szczegółów, a przede wszystkim po otrzymaniu dużego wsparcia z eurofunduszy, modernizację rozpoczęto w styczniu 2018 roku.

Pracami objęto niemalże cały budynek administracyjno-hotelowy dawnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego. Powstał m.in. nowy falochron, altana dla żeglarzy oraz 30 miejsc noclegowych. Odnowiono budynek, zaplecze szatniowe, jak i stworzono miejsca dla mycia jachtów czy punkty poboru ścieków. Ponadto odnowiono nabrzeże północne ze slipem i wewnętrzne nabrzeże zachodnie. Zmianie uległ również układ pirsów, utwardzono plac do zimowania łodzi, zagospodarowano teren wokół przystani, a większe bezpieczeństwo zapewnia teraz nowoczesny monitoring.

OFICJALNE OTWARCIE

W sobotę 11 maja Port Jachtowy Trzebież oficjalnie powrócił na żeglarską mapę Polski. Wszystko w ramach Ogólnopolskiej Inauguracji Sezonu 2019, wpisanej w 95-lecie PZŻ. Było wśród nich wielu „absolwentów” kultowej trzebieskiej „Akademii Kapitanów”, czyli byłego COŻ PZŻ, którzy długo czekali na dzisiejsze święto. Biało-czerwona flaga ponownie załopotała na maszcie, wstęga otwierająca zmodernizowaną Marinę Trzebież została przecięta, a Prezes PZŻ Tomasz Chamera z satysfakcją obwieścił „Sezon żeglarski 2019 Polskiego Związku Żeglarskiego uważam za otwarty”.

- Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Trzebieży za nami. Cieszę się, że była to okazja do połączenia tej uroczystości z otwarciem Mariny Trzebież oraz do pokazania, że byliśmy w stanie podnieść ten ośrodek po trudnych dla niego latach. Ośrodek odzyskuje powoli swój blask. Wierzę, że ta marina będzie wizytówką nie tylko Polskiego Związku Żeglarskiego, ale całego polskiego żeglarstwa i że będzie przede wszystkim miejscem, do którego ponownie chętnie będą przyjeżdżać żeglarze – oznajmił prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Póki co, wszyscy zaangażowani w projekt zadeklarowali dalsze wspólne działania na rzecz nie tylko uruchomienia Portu Jachtowego i Mariny Trzebież, ale i ośrodka szkoleniowo-regatowego. Zdaniem fundacji Portu Jachtowego, docelowo w Trzebieży będzie mogło cumować prawie 150 jachtów. Stanie się to, gdy fundacja znajdzie środki na zakup dwóch dodatkowych pomostów pływających. Przed gospodarzami portu i mariny jeszcze dużo pracy, ale trzebieska żeglarska „brama na świat” ponownie została otwarta.