Pętla Żuławska 303 kilometry przyjaznej żeglugi

Autor:
wślizgu

Sieć szlaków wodnych, nowa infrastruktura dla wodniaków, ogromny potencjał przyrodniczy i krajobrazowy oraz wspaniałe obiekty dziedzictwa kulturowego, to główne atuty przyciągające turystów na jedyny w swoim rodzaju i unikatowy pod wieloma względami obszar Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Poznajcie Pętle Żuławską!

Pętla Żuławska łączy ze sobą Wisłę, Martwą Wisłę, Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Nogat, Kanał Jagielloński, rzeki Elbląg i Pasłękę oraz wody Zalewu Wiślanego.  To w sumie 303 kilometry przyjaznej żeglugi i przygody, której można doświadczać na pokładzie jachtu, łodzi motorowej czy houseboata.

Zalew Wiślany natomiast jest akwenem prawie trzykrotnie większym od największego w Polsce jeziora Śniardwy. Szlaki wodne Pętli Żuławskiej dostępne są dla wodniaków zarówno od strony Morza Bałtyckiego, jak i szlaków śródlądowych, w tym międzynarodowej drogi wodnej E70 łączącej Europę Zachodnią z rejonem Kaliningradu. 

Pętla Żuławska jest miejscem wyjątkowym, godnym polecenia wszystkim pragnącym przeżyć prawdziwą przygodę i odkryć coś nowego. Szlak harmonijnie łączy w sobie atrakcyjna sieć wodnych połączeń i obiektów żeglarskich z fascynującą przyrodą oraz atrakcjami dziedzictwa kulturowego obszaru Żuław Wiślanych. O unikatowości tego miejsca decyduje również otoczenie hydrograficzne i przyrodnicze, bogactwo występujących na terenie Żuław ekosystemów i wysoka bioróżnorodność wynikająca m. in. ze szczególnego klimatu. Walory przyrodnicze uzupełniają atrakcje historyczne i obiekty kultury materialnej, m. in. zamki gotyckie czy holenderskie domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne, w tym mosty zwodzone i śluzy. Na przyjęcie turystów czeka tu również kilkaset miejsc do cumowania jednostek pływających, nowoczesna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, zaplecza socjalne, parkingi, wygodne keje z dostępem do wody i elektryczności oraz inne najnowsze rozwiązania techniczne zapewniające cumowanie w komfortowych warunkach.

Są to między innymi porty i przystanie w: Elblągu, Krynicy Morskiej, Tolkmicku, Białej Górze, Braniewie, Nowej Pasłęce, Kątach Rybackich, Rybinie, Osłonce, Błotniku i Malborku. System przystani Pętli Żuławskiej uzupełniają cztery pomosty cumownicze w Tczewie i Drewnicy.  Udogodnieniem dla żeglarzy są też oddane do użytku w ostatnich latach dwa mosty zwodzone: w Gdańsku-Przegalinie i w Nowej Pasłęce oraz zelektryfikowana śluza Gdańska-Głowa. 

Wszystkie obiekty powstały w ramach projektu – „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, realizowanego od roku 2010, w którym uczestniczyło kilkunastu partnerów z obszaru województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz województwo pomorskie w charakterze inicjatora i lidera. Wartość projektu wyniosła prawie 85 mln zł, w tym dofinansowanie prawie 50 mln zł.

Do roku 2021 w ramach programu „Rozwój oferty turystyki wodnej na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej” przewiduje się budowę i rozbudowę kolejnych portów, przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych i wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury turystycznej w kilkunastu miejscowościach Delty Wisły i Zalewu Wiślanego oraz dodatkowo Zatoki Gdańskiej. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie poprawa warunków nawigacyjnych likwidujących bariery dla żeglugi tj. przebudowa mostów stałych na zwodzone oraz oznakowanie szlaków wodnych.  

 

Wybrane przykładowe trasy Pętli Żuławskiej:

1 Wielka Pętla Żuławska

Rzeki: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, Nogat, Kanał Jagielloński, rz. Elbląg

Miejscowości: Gdańsk, Drewnica, Rybina, Elbląg, Malbork, Tczew, Gdańsk

Czas trwania: 6 dni spokojnego pływania (możliwa modyfikacja – start i koniec na Szkarpawie, np. w Rybinie. Trasa liczy wtedy 4-5 dni i ma długość ok. 130 km)

Długość: 200 km

Przeszkody: 7 śluz,  7 mostów

Jednostki: zanurzenie do 1,4 m (najniższe przejście 3,7-3,3 m w zależności od poziomu wody)

2 Z Gdańska na Zalew Wiślany:

Rzeki: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany

Czas trwania: 2 dni (ok. 5 godzin dziennie)

Długość: 60 km

Przeszkody: 2 śluzy,  5 mostów

Jednostki: zanurzenie do 1,4 m 

3 Wokół Zalewu Wiślanego

Rzeki i akweny: Zalew Wiślany, Pasłęka, Elbląg

Miejscowości: Elbląg, Krynica Morska, Kąty Rybackie

Czas trwania: 7 dni

Jednostki: zanurzenie do 1,4 m

Miejsce startu: Elbląg, Krynica Morska, Nowa Pasłęka

Możliwości czarteru:

a) housboaty – Żuławki, Rybina, Kąty Rybackie, Malbork, Elbląg

b) jachty – Gdańsk, Elbląg, Nowa Pasłęka

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami o atrakcjach turystycznych i warunkach żeglarskich na Pętli Żeglarskiej zapraszamy na stronę 

www.petla-zulawska.pl

 

 

 

 

Autor