Polska 100. Co wiemy dzisiaj?

Autor:
wślizgu

Rozmowa z Pawłem Prusem, rzecznikiem prasowym projektu Polska 100

Jaki jest budżet całego projektu Polska 100, a także jakie są jego składowe? 

Szacunkowy budżet operacyjny projektu wynosi ok. 3 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy zostaną pokryte wszystkie wydatki związane ze startami w regatach i rejsem: transport ludzi i sprzętu, noclegi, wyżywienie, szkolenia, wynagrodzenie 25-osobowej załogi żeglarskiej, paliwo, odzież żeglarska, środki bezpieczeństwa, łączności i wiele innych. Projekt potrwa 3 lata, w tym czasie poszczególne składowe budżetu mogą się zmieniać, liczymy na to, że już niebawem pojawią się prywatni sponsorzy, którzy pokryją część tych wydatków. Wtedy pieniądze zaoszczędzone w jednym miejscu będziemy mogli przeznaczyć np. na dodatkowe żagle. Nad prawidłowym rozliczeniem projektu nadzór sprawuje niezależna firma audytorska.

W jakiej wysokości projekt jest finansowany przez PFN? 

PFN jest naszym partnerem strategicznym. Zaangażowanie finansowe fundacji odpowiada, budżetowi wskazanemu w pytaniu pierwszym.

Kto jest wykonawcą projektu? 

Operatorem projektu jest Fundacja Navigare założona w 2008 roku w celu popularyzacji żeglarstwa w Polsce.

Jaka jest rola Navigare w projekcie Polska 100? 

Najprościej mówiąc: realizacja całego projektu Polska100 od A do Z, czyli przygotowanie jachtu i załogi, start w kilkunastu największych regatach na całym świecie (Sydney-Hobart, Fastnet, Middle Sea Race i inne), rejs dookoła świata, udział w wydarzeniach promujących Polskę w portach do których jacht Polska100 zawinie, prowadzenie biura projektu.

Jaki budżet do niej trafia? 

Tak jak wspomniałem na samym początku, budżet operacyjny projektu Polska100 to ok. 3 mln zł rocznie. Fundacja Navigare nie prowadzi w tej chwili innych projektów, wszystkie siły są koncentrowane na tym jednym, najważniejszym teraz projekcie.

W jakim trybie została wyłoniona? 

Pomysł na stworzenie profesjonalnej, polskiej załogi regatowej, która będzie w stanie nawiązać walkę z najlepszymi zespołami na świecie pojawił się na przełomie 2014 i 2015 roku. Zespół kilku osób przez kilka kolejnych lat starał się zainteresować swoim pomysłem sponsorów prywatnych, samorządy oraz instytucje. W międzyczasie powstała Polska Fundacja Narodowa, Navigare złożyła tam szczegółowy wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Polska100. Skądinąd wiemy, że projektów żeglarskich było kilka, ale ten został wybrany ze względu na potencjalnie największy zasięg medialny i promocyjny.

Od inauguracji minęło kilka miesięcy. Dlaczego finansowanie i budżet wciąż nie są jawne? 

Są jawne, nie mamy nic do ukrycia. Proszę pamiętać, że jesteśmy na samym początku trwającego kilka lat projektu. Jacht wypłynie z Polski najwcześniej w czerwcu, nie jesteśmy w stanie podać państwu dokładnej wysokości wydatków np. na wynagrodzenia załogi w kwietniu 2020 roku, bo nie wiemy dokładnie, ile dni poszczególni członkowie załogi Polska100 spędzą wtedy na jachcie, a proszę pamiętać, że załoga nie otrzymuje stałej, zryczałtowanej pensji, tylko wynagrodzenie za każdy dzień pracy na jachcie. Każda firma i organizacja planuje budżet w podobny sposób, opieramy się tu o przyjęte ogólnie praktyki zarządzania tego typu projektami.

Czy projekt jest sponsorowany przez innych sponsorów oprócz PFN? 

Prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami, jak tylko umowy zostaną podpisane, zostaną przedstawieni. 

Wiadomo już kto znajdzie się w załodze jachtu? 

Czołówka polskiego żeglarstwa morskiego. Wkrótce zostanie zaprezentowany cały zespół żeglarski Polska100.

Kiedy jacht będzie w Polsce? 

 

Plan zakłada, że jacht pojawi się w Polsce na przełomie maja i czerwca.

Autor