Z Gdańska do Algierii

Autor:
Halina Konopka

„El Mellah” to nowoczesna fregata zamówiona przez Marynarkę Wojenną Algierii, a zarazem największy żaglowiec zbudowany w Polsce. Wykonawcą jest gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding, a konstruktorem Zygmunt Choreń, twórca „Daru Młodzieży”. 

Żaglowiec „El-Mellah”, czyli po arabsku „żeglarz” budowany w Remontowa Shipbuilding dla Wyższej Szkoły Morskiej Algierii ma 110 m długości i 14,5 m szerokość, a najwyższy maszt ma 54 m wysokości. Powierzchnia ożaglowania jednostki to 3000 m kw. Jednostka przygotowana jest do przyjęcia 222 osób załogi, w tym 120 kadetów i kadetek. Autorem koncepcji i projektu technicznego statku jest Zygmunt Choreń, konstruktor słynnego „Daru Młodzieży”. W lipcu na polskich wodach terytorialnych odbyły się pierwsze próby morskie jednostki.

- Próby żaglowca rozłożone zostały na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzono testy osiągów i charakterystyk manewrowych oraz próby napędów i urządzeń. Kolejne próby rozpoczęły się w sierpniu i trwać będą do końca września – mówi Aleksandra Tesmer, Manager ds. Promocji i Reklamy, Remontowa Shipbuilding. - Aktualnie sprawdzana jest dzielność morska jednostki pod żaglami. Uczestniczący w próbach członkowie załogi mają okazję poznać jednostkę przed jej finalnym odbiorem i rozpoczęciem pierwszego, samodzielnego rejsu do portu macierzystego.  Wszystkie przeprowadzone do tej pory testy przebiegły pomyślnie.

 Żaglowiec będzie eksploatowany na wszystkich dostępnych akwenach świata z wyłączeniem strefy polarnej w okresie zimy polarnej. Trzymasztowa fregata służyć będzie kadetom Wyższej Szkoły Morskiej Algierii w doskonaleniu rzemiosła morskiego i nawigacyjnego. Dodatkowo, jak większość statków żaglowych, pełnić będzie funkcje reprezentacyjne, a także brać udział w zawodach i regatach międzynarodowych. Poza budową statku, kontrakt obejmuje również przeszkolenie pierwszej załogi jednostki, które prowadzone jest we współpracy z Akademią Morską w Gdyni. 

- Sześciomiesięczny program edukacyjny składający się z części teoretycznej oraz praktycznej obejmuje kilkutygodniowy rejs na Darze Młodzieży, a zakończy się na pokładzie algierskiej fregaty – dodaje Aleksandra Tesmer.

 Żaglowcem „El Mellah”, który wciąż pływa pod polską banderą,  dowodzi kapitan Krzysztof Kocyba (były komendant „Daru Młodzieży”). Po wyczerpaniu programu szkoleniowego, „El Mellah” z algierską załogą, popłynie do kraju. Co ciekawe, było to tysięczne wodowanie w Remontowej. Kiedy możemy się spodziewać kolejnych wodowań dla zagranicznych inwestorów?

- Zgodnie z przyjętym planem budowy, kolejnym, zwodowanym
na przełomie 2017/2018 roku statkiem będzie  prom pasażersko-samochodowy budowany dla brytyjskiego armatora Transport for London.  W przyszłym roku zwodowanych zostanie 10 jednostek różnych typów – zapowiada Aleksandra Tesmer.

 

Jednostka ma wypłynąć z Gdańska na przełomie października i listopada.