Galeria: W poszukiwaniu prędkości. Darren Bundock powrót do artykułu

Korzystniejsze jest to, by silniejsza osoba pełniła bardziej fizyczną rolę na łódce. Dziewczyny muszą nabrać pewności w żeglowaniu z wiatrem i nie bać się wyciskać z łódki maksimum mocy, wtedy będą sterowały coraz częściej.